Bench Sumo Ichimon Champions
Natsu 2022
Info-Sumo Ichimon
Previous Winners (Click on winning Ichimon to see that basho's results)
  Hatsu Haru Natsu Nagoya Aki Kyushu
2004 Doitsugo (1) Doitsugo (2) Doitsugo (3) Massashigawa (1) Doitsugo (4) Info-Sumo (1)
2005 SumoForum (1) Doitsugo (5) SumoForum (2) SumoForum (3) Info-Sumo (2) Massashigawa (2)
2006 Doitsugo (6) Info-Sumo (3) Massashigawa (3) Info-Sumo (4) North Pole (1) Sakura (1)
2007 Info-Sumo (5) SumoForum (4) Info-Sumo (6) North Pole (2) Info-Sumo (7) Doitsugo (7)
2008 Massashigawa (4) Sakura (2) Info-Sumo (8) Info-Sumo (9) Massashigawa (5) SumoTalk (1)
2009 Info-Sumo (10) SumoForum (5) Doitsugo (8) SumoTalk (2) SumoTalk (3) Doitsugo (9)
2010 Doitsugo (10) Doitsugo (11) Doitsugo (12) SumoForum (6) North Pole (3) Doitsugo (13)
2011 Doitsugo (14) (No Basho) (Not a real basho) SumoForum (7) SumoTalk (4) Doitsugo (15)
2012 SumoTalk (5) SumoTalk (6) SumoTalk (7) Doitsugo (16) SumoTalk (8) Doitsugo (17)
2013 SumoForum (8) SumoTalk (9) SumoTalk (10) Massashigawa (6) SumoForum (9) SumoForum (10)
2014 Doitsugo (18) Doitsugo (19) North Pole (4) Info-Sumo (11) SumoTalk (11) SumoForum (11)
2015 Info-Sumo (12) SumoForum (12) SumoTalk (12) Doitsugo (20) SumoTalk (13) SumoForum (13)
2016 SumoTalk (14) SumoTalk (15) North Pole (5) North Pole (6) North Pole (7) SumoForum (14)
2017 SumoForum (15) Info-Sumo (13) SumoTalk (16) Info-Sumo (14) North Pole (8) Info-Sumo (15)
2018 Info-Sumo (16) SumoTalk (17) SumoTalk (18) SumoTalk (19) Doitsugo (21) North Pole (9)
2019 SumoTalk (20) Doitsugo (22) Doitsugo (23) Massashigawa (7) Mukade (21) Info-Sumo (17)
2020 SumoForum (16) Doitsugo (24) (No Basho) Info-Sumo (18) SumoForum (17) Mukade (22)
2021 Mukade (23) Mukade (24) SumoForum (18) Mukade (24) SumoForum (19) Info-Sumo (19)
2022 Mukade (25) Mukade (26) Info-Sumo (20)      
2023